logo
BAZA WIEDZY

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. ELEKTROTERAPIA URGO TENS

Urgo TENS pomaga zwalczać różne rodzaje bólów, takie jak np. bóle mięśniowe (np. pleców), bóle stawowe (np. choroba zwyrodnieniowa stawów) czy też neuralgie oraz bóle pourazowe, po konsultacji z lekarzem. Działanie elektrostymulacji wysyłanej przez urządzenie nie ogranicza się tylko do miejsca występowania bólu, ale także do miejsca promieniowania bólu. Badanie kliniczne przeprowadzone z użyciem Urgo TENS udowodniło, że już 30 minutowa sesja przynosi ulgę w bólu nawet na wiele godzin1.
Technologia medyczna TENS to przezskórna neurostymulacja elektryczna, która przynosi ulgę w bólu dzięki zastosowaniu prądu elektrycznego o specjalnie dobranym natężeniu. Jest to metoda niewymagająca stosowania leków przeciwbólowych, używana przez specjalistów w ośrodkach leczenia bólu. Elektrostymulacja TENS powoduje podwójny efekt redukcji bólu:
Natychmiastowy – poprzez ograniczenie przesyłania sygnałów bólowych do rdzenia kręgowego czyli tzw. efekt bramkowania (ang. gate control),
Długotrwały – zwiększenie wydzielania endorfin, naturalnych hormonów przeciwbólowych wytwarzanych przez mózg.
Przeprowadzone badanie kliniczne z użyciem Urgo TENS udowodniło, że jest to urządzenie całkowicie bezpieczne – podczas badań nie odnotowano żadnych zdarzeń niepożądanych związanych z działaniem elektrostymulatora1.
Prądy TENS mogą być stosowane codziennie w przypadku wystąpienia dolegliwości bólowych. Natomiast, aby uniknąć podrażnienia skóry zalecamy używanie elektrostymulatora w jednym miejscu tylko raz dziennie. Jeżeli wymagane jest zastosowanie kilku programów z rzędu bądź na różnych strefach ciała – zalecamy usuwać urządzenie po każdej sesji (aby skóra odpoczęła) oraz zachować 30 minutowe odstępy pomiędzy kolejnymi sesjami.
Jest to metoda niewymagająca stosowania leków przeciwbólowych. W innych przypadkach należy skonsultować się z lekarzem.
Oczywiście zostało przeprowadzone badanie kliniczne z wykorzystaniem Urgo TENS wśród pacjentów dotkniętych bólem. Potwierdzono skuteczność i bezpieczeństwo stosowania oraz łatwą obsługę urządzenia.

Ponadto w procesie certyfikacji urządzenia przeprowadzono ocenę skuteczności i bezpieczeństwa aktywnego wyrobu medycznego – Urgo Elektrostymulatora do ładowania.
Każdy człowiek inaczej odbiera dolegliwości bólowe. Przeprowadzone badanie kliniczne dowiodło, że u większości pacjentów efekt przeciwbólowy był odczuwalny już w czasie pierwszej 30-minutowej sesji. Jednak ze względu na poziom intensywności bólu oraz cech indywidualnych człowieka nie można określić dokładnego czasu ustąpienia dolegliwości.
Przemijające zaczerwienienie skóry pod elektrodami nie jest groźne i jest zjawiskiem normalnym. Wynika ono z miejscowego zwiększenia przepływu krwi. Jest możliwe, że elektrostymulator został zbyt szybko zdjęty ze skóry, co spowodowało zaczerwienienie. Należy zdejmować elektrostymulator delikatnie. Jeżeli zaczerwienienie skóry utrzymuje się i jest odczuwalne swędzenie lub podrażnienie, przyczyną może być alergia. Przed ponownym zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.
To całkowicie normalne odczucie podczas sesji z użyciem metody TENS.
Badanie kliniczne udowodniło doskonały profil bezpieczeństwa Urgo TENS. Natomiast są grupy osób, które głównie ze względu na umiejscowienie elektrostymulatora na obszarze objętym schorzeniem mają przeciwwskazania do stosowania TENS:
- z wszczepionym urządzeniem: rozrusznik serca, pompa insulinowa, glukometr, defibrylator itp., ponieważ elektrostymulator może zakłócić działanie tych urządzeń.
- ze zmianami skórnymi (m.in. podrażniona skóra, wysypka skórna, rana pooperacyjna, świeża blizna, rana urazowa, owrzodzenie żylne, tętnicze, cukrzycowe, oparzenia) nie powinny stosować urządzenia na obszarach objętych schorzeniem.
- z ciężką niewydolnością żylną (żylaki, zapalenie żył, zapalenie żył głębokich, owrzodzenie żylakowe) lub z zakrzepicą tętniczą nie powinny stosować urządzenia na obszarach objętych schorzeniem.
- z upośledzoną wrażliwością skóry (niektórzy chorzy na cukrzycę, osoby w podeszłym wieku) nie powinny stosować urządzenia na obszarach objętych schorzeniem,
- osoby z chorobami nowotworowymi nie powinny stosować urządzenia w obrębie zmian nowotworowych i zakażonych lub w ich pobliżu.
- kobiety w ciąży nie powinny stosować urządzenia na brzuchu, ponieważ elektrostymulacja mogłaby wywołać przedwczesne skurcze. Należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem urządzenia na plecach.
- osoby z epilepsją nie powinny stosować urządzenia w okolicach głowy, szyi i ramion.
Na pewno nie można stosować elektrostymulatora w okolicach serca i klatki piersiowej, szyi, gardła, głowy oraz genitaliów. W celu dokładnego potwierdzenia na jakich częściach ciała można stosować Urgo TENS, prosimy o uważne przeczytanie ulotki, którą można znaleźć na stronie www.urgotens.pl. Jest ona także dołączona do każdego opakowania produktu.
Urgo TENS może być stosowany niemal na każdy rodzaj skóry. Przeciwskazaniem są zmiany skórne (m.in. podrażniona skóra, wysypka skórna, rana pooperacyjna, świeża blizna, rana urazowa, owrzodzenie żylne, tętnicze, cukrzycowe, oparzenia), a także upośledzona wrażliwość skóry.
W przypadku normalnego owłosienia nie ma to znaczenia. Natomiast w przypadku silnie owłosionych miejsc nakładki żelowe elektrostymulatora mogą nie mieć dobrego kontaktu ze skórą, co może prowadzić do nieprzyjemnego odczucia mrowienia, a także nieskuteczności zabiegu. W takiej sytuacji zalecamy usunięcie owłosienia w danym miejscu.
Obejrzyj film instruktażowy, zamieszczony na stronie www.urgotens.pl w którym krok po kroku możesz zobaczyć jak prawidłowo używać URGO TENS.
Zachęcamy także do skorzystania z poniższej skróconej instrukcji obsługi:
Przed pierwszym użyciem zaleca się pełne naładowanie Elektrostymulatora
1. Delikatnie zdjąć niebieską folię z żelowych nakładek. Zachować niebieską folię ochronną.
2. Prawidłowo umieść 2 nakładki żelowe na urządzeniu.
3. Umieść elektrostymulator na bolące miejsce i krótko naciśnij przycisk główny, aby włączyć urządzenie.
4. Wybierz odpowiedni program, naciskając i przytrzymując przycisk +.
5. Krótko naciśnij + aby rozpocząć elektrostymulację. Reguluj natężenie za pomocą + i – (krótkie naciśnięcia).
6. Po upływie 30 minut urządzenie wyłączy się automatycznie.
7. Zdejmij urządzenie upewniając się, że pozostały na nim obie żelowe nakładki. Zabezpiecz je nakładając niebieską folię ochronną.
W razie wątpliwości skorzystaj z pełnej instrukcji która znajduje się na stronie www.urgotens.pl
Urgo TENS nie można nakładać na ubranie, ponieważ uruchomienie urządzenia nie będzie możliwe ze względu na brak zamknięcia obwodu elektrycznego. Elektrostymulator musi znajdować się w bezpośrednim kontakcie ze skórą.
Urgo TENS stosuje się w celu uśmierzenia bólu. Nie powinien być wykorzystywany do przygotowania mięśni do aktywności fizycznej, ani też podczas aktywności w której zaangażowane są mięśnie na których umieszczony jest elektrostymulator. Ale oczywiście metoda TENS może być stosowana po zakończeniu ćwiczeń w przypadku wystąpienia bólów mięśniowych (np. pleców).
Każda sesja terapeutyczna Urgo TENS trwa 30 minut. Po zakończeniu tego czasu urządzenie wyłączy się automatycznie. Nie zaleca się przerywania sesji o ile nie wystąpią powody do zatrzymania ze względu na możliwość nie uzyskania pełnego efektu przeciwbólowego.
Nakładki żelowe na urządzeniu wystarczają na przeprowadzenie około 30 sesji. Po tym czasie mogą wymagać wymiany. Powinny być także wymienione w przypadku widocznych uszkodzeń, ubytków lub też przy wyschniętej żelowej nakładce. Można próbować przedłużyć żywotność nakładek poprzez zwilżenie ich wodą (nie wolno zamoczyć całego urządzenia).
Ze względu na różnorodność programów oraz ustawionych poziomów intensywności, jedno pełne naładowanie powinno wystarczyć na przeprowadzenie od 3 – 12 zabiegów. Orientacyjne czasy dla każdego programu są określone w ulotce dołączonej do urządzenia oraz dostępnej na stronie www.urgotens.pl
Nie, zawsze najpierw należy wyłączyć elektrostymulator za pomocą przycisku głównego, a po usłyszeniu 3 sygnałów dźwiękowych zdjąć urządzenie.
Seria dźwięków podczas sesji bez dotykania urządzenia oznacza, że elektrostymulator nie znajduje się już w kontakcie ze skórą i przestał działać. Należy go zdjąć i ponownie prawidłowo umieścić oraz uruchomić bieżący program, naciskając krótko przycisk PLUS. Program zostanie wznowiony w miejscu, w którym został przerwany i należy ponownie ustawić poziom natężenia.
Możliwych jest kilka przyczyn:
- należy upewnić się, że elektrostymulator znajduje się w kontakcie ze skórą
- bateria może być rozładowana, należy ją naładować za pomocą dołączonego kabla USB
- użytkownik mógł przyzwyczaić się do natężenia, należy je zwiększyć za pomocą przycisku PLUS
- należy zwilżyć nakładki żelowe, zgodnie z instrukcją urządzenia.
Przy prawidłowym użytkowaniu gwarancja na urządzenie obejmuje okres 24 miesięcy
W przypadku pytań prosimy kierować je na adres mailowy: kontakt@pl.urgo.com

2. BEZPIECZEŃSTWO I PROBLEMY TECHNICZNE

Oznacza to że elektrostymulator jest całkowicie rozładowany, wystarczy naładować elektrostymulator, używając kabla dostarczonego w opakowaniu. Jeżeli po naładowaniu nadal występuje problem – prosimy skontaktować się z działem obsługi klienta URGO w Polsce pod adresem mailowym: kontakt@pl.urgo.com
Może to oznaczać, że poziom natężenia stymulacji jest zbyt niski - należy zwiększyć natężenie za pomocą przycisku PLUS. Przyczyną może też być rozładowanie elektrostymulatora lub konieczne może być nawilżenie (lub wymiana na nową) nakładki żelowej (postępować zgodnie z pkt. 3.2 instrukcji).
Może to oznaczać, że poziom natężenia stymulacji jest zbyt wysoki – należy zmniejszyć za pomocą przycisku MINUS. Lub też, że samoprzylepna nakładka żelowa nie zapewnia wystarczającego kontaktu ze skórą – należy poprawić kontakt nakładek ze skórą, ewentualnie zwilżyć lub jeżeli to konieczne – wymienić nakładki żelowe.
Każdy obszar ciała może reagować na stymulacje w różny sposób – można zmienić położenie elektrostymulatora, bądź też zmniejszyć/zwiększyć poziom natężenia lub sprawdzić przyleganie urządzenia do skóry.

1. Monocentric, controlled, randomised, cross over clinical trial of a Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) device versus analgesics in chronic joint and musculoskeletal pain in 24 patients (EudraCT: 2019-A00535-52).