IDENTYFIKACJA I PUBLIKACJA

Niniejsza strona została opublikowana przez Laboratoria Polfa Łódź sp. z o.o. w Warszawie (kod pocztowy 02-305) Aleje Jerozolimskie 142B, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000060390, posiadającą NIP: 1132330835, REGON: 013276500, kapitał zakładowy 189.240 PLN.

HOST

Laboratoria Polfa Łódź sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-305) Aleje Jerozolimskie 142B

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszystkie elementy graficzne, struktura i generalnie treść strony URGO jest chroniona prawami autorskimi, przepisami dotyczącymi znaków towarowych, prawem patentowym oraz przepisami dotyczącymi własności obrazów. Są one w pełni własnością firmy lub jej partnerów. Korzystanie z tej witryny jest możliwe wyłącznie w celach prywatnych.
Powielanie dowolnej strony pochodzącej z tej strony internetowej w kontekście jej wykorzystania na zewnątrz, poza lub wstawienie jakiejkolwiek strony należącej jest surowo zabronione.
Znaki towarowe Filmogel®, Urgo®, Urgostérile®, Urgostrips® oraz są własnością La Société de Developpement et Recherche Industrielle.

INFORMACJE PERSONALNE

W celu odpowiedzi na wiadomości i wnioski konieczne są dane, za których przetwarzanie i gromadzenie za pośrednictwem tej strony odpowiada firma Laboratoria Polfa Łódź sp. z o.o.. Jedynym odbiorcą Twojej informacji będzie Laboratoria Polfa Łódź sp. z o.o. w celach opisanych powyżej.
Zgodnie ze zmodyfikowanym przepisem prawnym 78-17 z 6 stycznia 1978, dotyczącym technologii informacyjnej, plików i swobód obywatelskich (ang. Information Technology, Files and Civil Liberties), masz prawo do dostępu i poprawienia wszelkich informacji, które Ciebie dotyczą, jak również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania tych informacji. Aby skorzystać z tego prawa, proszę pisać do:
Laboratoria Polfa Łódź sp. z o.o.