logo

Kontakt

wypłeniacz

Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 142B
02-305 Warszawa, XIII piętro
Tel. (0 22) 616 33 48
Fax: (0 22) 617 69 21

e-mail: kontakt@pl.urgo.com

KRS: 0000060390
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
Sąd Gospodarczy, XIII Wydział KRS
Kapitał zakładowy: 190 485 PLN
NIP: 113-23-30-835, REGON: 013276500